Έλα εδώ:

Κοιτάξτε jane, είμαστε χορεύει σαν άγρια ​​κατσίκια του βουνού, χωρίς αναστολές, και αργότερα έχουμε την ευκαιρία να συνθλίψει πλάκες και να παρακολουθήσουν Ringo λένε «Peace and Love» ξανά και ξανά στο σερβιτόρο.

8 Responses to “Έλα εδώ:”

 1. Alex of Bronx says:

  Gonna buy me an island and then set up a corporation. Sure beats driving a truck back in Liddypool !!

 2. Kwai Chang says:

  According to Google Transgreek:
  Look jane, we dance like wild mountain goats, uninhibited, and later have the chance to smash plates and watch Ringo say «Peace and Love» again and again to the waiter.

  I’m not sure Paul was brave enough to say that to Jane.
  BUT, if the “Jane” was replaced by “Linda”…
  NOW, THAT’s something Paul would definitely say to Jane…
  (like Freudian slip…oops!
  “come on, little lady,
  lady let’s eat in bed”)

 3. Tammy says:

  Oh!, is that what it says!, I always wondered what the caption was to this, I clipped it from ‘The daily Zorba’ when Miss Tammy was sunning herself on Lesbos one holiday.

 4. Lizzie says:

  the famous “noddy” trousers! (by the way, i have no idea what noddy means – too lazy to look it up right now…)

 5. LeftyBass says:

  Hi Lizzie,

  It means they are printed with pictures of Noddy from Toyland, a childrens story character created by Enid Blyton.

  Merry Christmas to all

 6. Vin says:

  And the title of the photo, Έλα εδώ”, apparently means “Come here”. Did you know that, Miss Tammy?

 7. Tammy says:

  Yes I do Vin, an a known Tammy fact, I have a little Greek in me, tho still a foreign tongue to me, I have studied it.

 8. Michoo says:

  Paul in pyjamas? I call it “Beatles funky dress period”, apparently Paul got back to that period in seventies :-)

Leave a Reply